Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Ngồi ngoài vườn địt nhau