Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Em cave này giỏi bú cu vcl